Ostoskorissasi on nyt %s kirjaa.
Kokonaishinta
Tilausyhteenveto
Kirja
Hinta

x Kirja


Toimitus

Kokonaishinta

Oikeudelliset tiedot ja käyttöehdot

DATAN TUNNISTETIEDOT

Tietoyhteiskunnan ja sähköisen kaupankäynnin palveluja koskevan 11.7.2002 annetun lain 34/2002 10 artiklassa säädetyn tiedonantovelvollisuuden mukaisesti seuraavat tiedot on ilmoitettu:

Tämän sivuston omistama yritys, "The Story Tailors, SL", on rekisteröity osoitteessa c / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, ​​CIF-numero: B-66606617, rekisteröity Barcelonan kaupparekisteriin. numeroon 44,989, kansio 213, arkki 473454, merkintä 3ª.

Yhteystiedot: asiakastuki@themagicofmyname.com

Asiakaspalvelu: (+34) 93 794 81 58

 

 

Sivuston www.taikanimeni.com sisältämät tiedot muodostavat tietopalvelun, jossa on monipuolinen valikoima tavaroita ja tuotteita, joita tarjoaa "The Story Tailors, SL" (jäljempänä "The Story Tailors") liittyen yksilöityihin lasten kirjallisiin julkaisuihin. Verkkosivustomme kautta pääset käyttämään alan monipuolista sisältöä.

Sivuston www.storyofmy.name/uk käyttö, mukaan lukien pelkkä sivustolla vierailu, määrittelee käyttäjän tilan ja siten asiakirjan sisältämien säännösten noudattamisen.

 Story Tailors, S.L, voi milloin tahansa muokata www.taikanimeni.com sivuston sisältöä, suunnittelua ja rakennetta sekä säännöksiä ilman ennakkoilmoitusta.

 

KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

 

Verkkosivuston www.taikanimeni.com käyttö edellyttää hyväksyntää tällä sivustolla tällä hetkellä voimassa oleviin käyttöolosuhteisiin, sen sisältämiin käytäntöihin ja lailliseen ilmoitukseen, joita voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, elleivät muutokset ole merkittäviä. Sivuston ja mainittujen tukikanavien selaaminen tai käyttäminen yhdessä sisäänkirjautumisen ja käytön kanssa eri muodoissa edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä.

Käyttäjä vierailee www.taikanimeni.com -palvelussa omalla vastuullaan ja sitoutuu käyttämään verkkosivustoa lain mukaisesti eikä ryhtymään toimiin, jotka voisivat vahingoittaa The Story Tailorsin tai kolmansien osapuolten julkista mainetta, etuja tai oikeuksia. Eikä myöskään harjoittamaan toimintoja, jotka voivat ylikuormittaa, vahingoittaa tai poistaa verkkosivuston, palvelimia tai muuta laitteistoa. Käyttäjä on vastuussa vahingoista ja tappioista, jotka voivat aiheutua tämän velvoitteen rikkomisesta. Pääsy osoitteeseen www.taikanimeni.com edellyttää kolmannen osapuolen operaattoreiden toimintaa, joten tällainen käyttöoikeus voidaan keskeyttää, peruuttaa tai käyttö estää meistä riippumattomista syistä.

 

 

Story Tailors ei vastaa mistään vahingoista tai tappioista, jotka voivat syntyä tämän seurauksena. Käyttäjän tehtävä on toteuttaa tarvittavat toimenpiteet virusten, haittaohjelmien tai muiden sellaisten elementtien olemassaolon havaitsemiseksi ja poistamiseksi, jotka voivat muuttaa heidän tietokonejärjestelmäänsä.

Käyttäjä ei saa käyttää sivua laittomalla tai sopimattomalla tavalla, rikkomalla sovellettavaa lainsäädäntöä tai lupaa. Käyttäjä hyväksyy noudattamaan kaikkia sivun käyttöön liittyviä ohjeita.

 

EI-MATERIAALINEN OIKEUS

 

Lähdekoodi, graafiset mallit, kuvat, valokuvat, animaatiot, ohjelmisto, audiovisuaalinen sisältö, teksti sekä tiedot, mukaan lukien tunnusmerkit tai muut teollisoikeudet ja sisältö, joka on kerätty www-sivustossa .taikanimeni.com on suojattu Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä, joka koskee teollis- ja tekijänoikeuksien oikeuksia The Story Tailorsin hyväksi, sekä tämän sivuston täydellinen tai osittainen jäljentäminen tai sen atk-käsittely, julkinen viestintä, jakelu, levitys tai muutos ei ole sallittua. Muutokset mikä tahansa muu väärinkäyttö ilman sen omistajan The Story Tailorsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa teollis- ja tekijänoikeuslain 8 artiklan ja 32 kohdan toisen pykälän mukaisesti.

Verkon käyttö tai käyttö ei tarkoita sen sisällön käyttöoikeuksien lunastamista. 

Yksinomaan käyttäjä voi käyttää tällä sivustolla näkyvää materiaalia henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön, mikä tahansa käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tai laitonta toimintaa varten on kielletty. Kaikki tekijänoikeuksista johtuvat oikeudet on nimenomaisesti varattu The Story Tailorsin toimesta.

The Story Tailors valvoo edellä mainittujen ehtojen noudattamista ja verkkosivuillaan esitetyn sisällön asianmukaista käyttöä, käyttäessään kaikkia siviili- ja rikosoikeudellisia toimia, jotka käyttäjä vastaa.

 

 HENKILÖKOHTAINEN TIETOSUOJA

 

Pääsy Web-sivulle tai sen käyttö ei tarkoita automaattisesti käyttäjän tietojen keräämistä The Story Tailorsin taholta. Kun The Story Tailors pyytää henkilötietoja, käyttäjälle tiedotetaan asianmukaisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 27. huhtikuuta (GDPR) 13 artiklan mukaisesti oikeudellisella ilmoituksella.

Henkilötietoja, jotka on kerätty tietopyynnön lomakkeissa tai tuotteen oston yhteydessä, käsitellään automatisoidussa tai sekakäsittelyssä, ja ne sisällytetään vastaaviin tiedostoihin, joiden omistuksesta vastaa The Story Tailors.

 

 Henkilötietojen kerääminen ja automatisoitu käsittely on tarkoitettu ylläpitämään The Story Tailorsin kanssa mahdollisesti luotavaa sopimussuhdetta sekä käyttäjien tekemien sopimusten hallinnointiin, hallinnointiin, tiedottamiseen, tarjoamiseen ja parantamiseen.

 

Yksityisyydensuojakäytännössä asiakirja, joka täydentää tätä asiakirjaa. Tietojen käsittelyt ja tarkoitukset, jotka voit antaa meille, ovat yksityiskohtaisia.

 

 

Story Tailors on ryhtynyt tarvittaviin teknisiin ja yrityksellisiin toimenpiteisiin tietojen turvallisuuden takaamiseksi ja sen muuttamisen, häviämisen, käsittelyn tai luvattoman käytön estämiseksi ottaen huomioon tekniikan tilan, tallennettujen tietojen luonteen ja riskit joille ne ovat alttiina, muukaan lukien ihmisen toiminta tai fyysinen tai luonnollinen ympäristö. Tekniset ja yritykselliset toimenpiteet, joilla pyritään saavuttamaan turvallisuuteen liittyvät perustavoitteet, hyväksytään, kuten: luottamuksellisuus, jota pidetään luvattomien henkilöiden tiedonsaannin rajoittamisena, luotettavuus, jota pidetään luotettavan ja laadukkaan informaation ylläpitämisenä ja saatavuutena, joka ymmärretään taatakseen pääsyn tietojärjestelmään valtuutetun käyttäjän pyynnöstä.

Tämä osapuoli ei ole vastuussa toimitettujen tietojen virheellisyydestä, siitä, että se voi luopua toimista, jotka voivat seurata kyseisestä toiminnasta. 

Yhtiö ei suorita tällä hetkellä asiakkaan tietoihin liittyviä erityistoimia. Kaikki mahdolliset toimet suoritetaan olemassa olevan lain puitteissa, asiakkaan suostumuksella, tai jos näin tekeminen on annettavan palvelun kannalta välttämätöntä.

 

Lopuksi The Story Tailors voi lähestyä sinua sähköpostiviestillä, joka sisältää uutiskirjeen, jossa on tietoja tarjolla olevista tarjouksista ja alennuksista, mutta pyytää tätä varten erityistä suostumusta. 

 

 EVÄSTEET

 

Kaikki verkkosivustossa www.storyofmy.name/uk liittyvät evästeisiin liittyvät tiedot liittyvät tietosuojakäytäntömme ja evästeisiin. (Evästeiden sisältö löytyy tietosuojakäytännöstä).

 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

 

Vastuullisen / edustajan yhteystiedot:

"The Story Tailors, S.L.", osoite osoitteessa C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, ​​jossa CIF-numero: B-66606617. Asiakaspalvelun sähköpostiosoite on asiakastuki@themagicofmyname.com

 

Toiminnan tarkoitus: Yksilöityihin lasten opetukseen tarkoitettujen kirjallisten julkaisujen hankinta ja tarvittaessa uutiskirjeet.

Varmistaminen: yksiselitteisellä suostumuksella, kun verkkosivustomme oikeudelliset ehdot hyväksytään.

Vastaanottajat: Tietoja ei anneta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta oikeudellisia velvoitteita tai toimeksiantoja, jotka ovat tarpeen sopimuksen mukaisen tilauksen täyttämiseksi.

Tätä tarkoitusta varten ilmoitamme, että tiedot, jos ne ovat ehdottoman välttämättömiä, toimitetaan painoyrityksille ja postipalveluille maantieteellisessä rajoissaan, jotta tuote voidaan lähettää, ja lähetyksen seuraus mahdollistaa.

Sähköpostiviestit tai uutiskirjeet lähetetään sähköpostimarkkinointiin erikoistuneen Mailchimp-yhtiön kautta.

 

Oikeudet: Asiakkailla on oikeus vaatia tiedonsaantia, oikaisua, vastustamista tai tietojen poistamista ilmoitetussa osoitteessa (ilmoitettu sähköpostiviestin alussa) sekä verkkosivuillamme. Ilmoitamme myös asianosaisille, että heillä on oikeus pyytää oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen, mikäli se on tarkoituksenmukaista, käytön rajoittamiseen, kun tarkoitusta ei enää ole, tai ilmaisemaan erityistä vastustusta tiettyyn toimenpiteeseen.

Osapuolella, johon käytäntö vaikuttaa, on oikeus estää suostumuksensa milloin tahansa. The

Asiakkaalla tai asianomaisella käyttäjällä on myös oikeus ottaa yhteyttä Espanjan tietosuojavirastoon, joka on tietosuojaa koskevien määräysten soveltamiseen liittyvä taho ja jossa käyttäjä voi ilmoittaa tai puolustaa etujaan asiaankuuluvissa tilanteissa, osoitteessa www.agpd.es.

Ehdot: Lähde on asianomainen osapuoli tai hänen huoltajansa tai vanhempansa. Käsiteltävät tiedot on tarkoitettu perustietojen tunnistamiseen.

 

Tietojen säilytys: Tiedot säilytetään kummankin osapuolen tarpeisiin, liittyen osapuolten väliseen liikesuhteeseen, tai suostumukseen. Tiedot jäävät pakollisten määräysten mukaisiin rekistereihin, kunnes määräajat ylittyvät.

 

Kansainväliset siirrot: Siirtoja ei tällä hetkellä tehdä.

Lisätietoja: Eri kanavat:

1.- Säköposti: asiakastuki@themagicofmyname.com

2.- Puhelin: Henkilökuntamme auttaa sinua asiakaspalvelunumerossa

3.- Yrityksen käyntiosoitteessa C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 de Barcelona. (+34) 93 238 89 68

4.- Sivustomme, www.taikanimeni.com oikeudellisten tekstien kautta, erityisesti osioissa "Lailliset ilmoitukset", "Yksityisyyden suoja" ja yhteydenottolomakkeetVASTUUN RAJOITUKSET

 

The Story Tailors ei ole vastuussa mistään vahingoista tai tappioista, jotka voivat aiheutua verkkosivuston sisällön käytöstä ja jotka ovat yksinomaan niitä käyttävien käyttäjien vastuulla.

 

The Story Tailors ei vastaa suoraan, välillisesti tai tytäryhtiönä minkäänlaisen vahingon ja menetyksen johdosta, joka johtuu räätälöitävissä olevasta palvelusta. Täten se ei ole vastuussa sellaisten kuvien tai sisällön sisällyttämisestä, joihin liittyy kuvan, henkisen ja teollisen omaisuuden oikeuksien loukkaamista tai jotka saattavat olla lain vastaisia.

 

 

Nämä ovat palvelun tarjoajan vastuulla, joka sitoutuu saamaan laillisen pääsyn sopimuksen kohteena olevan tuotteen kohteen valmisteluun käytettävään sisältöön, jonka käyttö on vain yksityistä. Yritys ei myöskään ole vastuussa mahdollisista semanttisista, kieliopillisista tai oikeinkirjoitusvirheistä, jotka palveluntarjoaja on sopimusvalmisteen valmistelussa aiheuttanut. ja jotka ovat palvelun tarjoajan vastuulla. Sopimuspuoli sitoutuu olemaan syyttämättä The Story Tailorsia tällaisesta toiminnasta.

 

 Samalla The Story Tailors ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita voi aiheutua selaimen vanhentuneen tai viallisen version käytöstä, tiedonsiirron aikana tapahtuvista yhteyden katkoksista, tietokoneviruksista, häiriöistä tai katkeamista tietoliikennejärjestelmän toiminnasta puhelinlinjojen puutteista tai ylikuormituksista aiheutuvista esteistä, sekä kolmansien osapuolten luvattoman häirinnän aiheuttamista vahingosta.

 

The Story Tailors -sivustossa on linkkejä muille sivustoille, jotka voivat olla kiinnostavia käyttäjille. Story Tailors ei ota vastuuta näistä linkeistä eikä voi taata, että niissä noudatetaan asianmukaisia ​​tietosuojakäytäntöjä, minkä vuoksi käyttäjä selaa kyseisten verkkosivustojen sisältöä niillä mainittujen käyttöehtojen mukaistesti. Kumpikaan ei ota vastuuta kontakteista, joita käyttäjä luo mahdollisten yhteistyökumppaneidensa kautta banneriensä kautta.

 

The Story Tailors ei ole vastuussa minkään sovellettavan säännön rikkomisesta, jonka käyttäjä voi aiheuttaa vieraillessaan osoitteessa www.taikanimeni.com ja / tai siellä olevia tietoja käyttäessä.

 

Emme ole vastuussa mistään menetyksestä, vahingosta tai kuluista (mukaan ansionmenetys), jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä tai viivästymisestä. Emmekä myöskään mistä tahansa tapahtumasta tai tilanteesta, joka ei ole meidän käsissämme, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, lakkoihin, teollisiin toimiin, virtalähteiden tai laitteiden vikoihin, hallituksen toimiin tai muihin vastaaviin tilanteisiin.

The Story Tailors pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai kieltää erikseen milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta minkä tahansa käyttäjän pääsyn rajoitetun pääsyn sisältöön missä tahansa kuvatuissa olosuhteissa. 

 

LINKIT

 

Kolmansien osapuolten verkkosivuille johtavilla linkeillä on tarkoituksena on antaa käyttäjälle muita kiinnostavia tietolähteitä.

 

Story Tailors pyrkii tarkistamaan linkkiensä sisältöä. On kuitenkin mahdotonta tietää aina ehdotettujen linkkien tarkkaa sisältöä. Tästä syystä pyydämme käyttäjiä toimimaan kanssamme yhteistyössä, laillisuuteen, moraaliin tai yleiseen järjestykseen liittyvissä tiedoissa antamalla meille tietoja väärinkäytöksistä osoitteeseen: asiakastuki@themagicofmyname.com

 

The Story Tailors, käyttää sosiaalisia verkostoja tapahtumiensa, palveluidensa ja tuotteidensa edistämiseen ja saavuttaa siten mahdollisimman suuren määrän vastaanottajia, mutta oikeudelliset ehdot asetetaan kyseessä olevalle verkostolle.

 

VASTUU

Lyhyesti sanottuna käyttäjä on yksin vastuussa verkkosivuilla www.taikanimeni.com sisältyvien palvelujen, sisällön, linkkien ja hypertekstien käytöstä.

 

YKSITYISYYS

Verkkosivuston eri lomakkeilla kerätyt henkilötiedot noudattavat tietosuojakäytäntömme ja nykyisen asiakirjan ehtoja. Nämä kaksi tekstiä täydentävät toisiaan.

Käytämme vain henkilökohtaisia tietoja, joita voimme kerätä käyttäjästä tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Tämä käytäntö on olennainen osa näitä käyttöehtoja, joten on tärkeää, että luet sen. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä hyväksyy myös tietosuojakäytäntömme.

 

SIVUN LAKKAUTTAMINEN

Voimme poistaa sivun tai lopettaa minkä tahansa sivun kautta tarjottavan palvelun milloin tahansa oman harkintamme mukaan, mistä tahansa syystä.

Saatamme keskeyttää pääsyn sivulle milloin tahansa oman harkintamme mukaan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. 
 

OIKEUDEN PIDÄTTÄMINEN

 

The Story Tailors pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia ja päivityksiä verkkosivuillaan oleviin tietoihin tai sen kokoonpanoon ja esitykseen. Se pidättää myös oikeuden keskeyttää väliaikaisesti ja ilman ennakkoilmoitusta pääsyn verkkosivustoon mahdollisten tarpeiden vuoksi ja huolto-, korjaus- tai parannustoimien suorittamiseksi..

 

The Story Tailors pidättää itsellään oikeuden sisällyttää tai peruuttaa kaikki verkkosivuston tai sen osan, oman harkintansa mukaan. 

 

SOPIMUSEHDOT:

 

Yleisesti
Yleisten ehtojen huomiotta jättäminen tai noudattamatta jättäminen ei vapauta asiakasta niiden noudattamisesta. The Story Tailorsin verkkosivusto on tarkoitettu yksinomaan aikuisille, eikä alaikäisten tule käyttää sitä. Pyydämme, että vanhemmat tai lailliset huoltajat ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin estääkseen alaikäisten pääsyn rekisteröimään tai suorittamaan ostoksia. Rekisteri ottaa asiakkaan puolelta vastaan ​​paljastuneiden olosuhteiden täyden ja varauksettoman hyväksymisen.

 

Tilaukset ja tekniset tiedot

Tilauksen vahvistus sisältää tilauksen ja hinnan ja yksityiskohdat. Sinun vastuullasi on ottaa yhteyttä meihin ja ilmoittaa meille mahdollisista virheistä mahdollisimman pian. Tämän laiminlyönti voi johtaa virheelliseen toimitukseen. Järjestelmä ei voi hyväksyä virheiden ilmoittamista 20 tunnin määräajan kuluttua hyväksymisajankohdasta, koska tuotteiden painatus on jo alkanut. Tällaisissa tapauksissa yhtiöllä ei ole velvollisuutta palauttaa ostosta. Enimmäismäärä, jonka kuluessa tilausta vaaditaan, on 90 päivää lähetyksestä, koska tätä määräaikaa ei ole säilytetty lähetyksen tietokannassa.

 

Pyrimme näyttämään ja kuvaamaan mahdollisimman tarkasti kaikki verkkosivustollamme näkyvät painetut tuotevärit ja esikatseluosion, mutta emme voi taata, että toimitettavan tuotteen värit vastaavat tarkasti tietokoneessa näkyviä värejä tai mobiililaitteen näytön esikatselun aikana. 

 Toimitusehdot

Jotta tarjoamme palveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla, www.taikanimeni.com yrittää toimittaa henkilökohtaisen tarinasi mahdollisimman nopeasti. Tuotteen arvioutu saapumisaika on n. 15 työpäivää ostopäivästä. Henkilökohtaisen kirjan valmisteluvaihe riippuu suurelta osin siitä, ovatko kolmannet osapuolet vastuussa paino- ja kuljetusyrityksistä.

Tuotteemme toimituspaikka näkyy tilauksessa, ja tavallinen toimitustapa (ellei muuta tapaa ole sovittu) on tavallinen posti. Teemme kaikkemme hallinnoidaksemme jokaisen tilauksen kullekin tuotteelle asetettuun aikaan. Toimitusaika saattaa poiketa näistä ehdoista ja emme ole vastuussa mistään menetyksestä tai kuluista, joita saatat kärsiä tilauksesi toimituksen viivästymisen vuoksi.

 Käyttäjän on tarkistettava tuotteensa toimituksen jälkeen ja, jos tuote on toimitettu kuljettajan toimesta, kuittaa paketin lähetystodistus. Käyttäjä ei saa hylätä tilausta tai tilauksen osaa, joka perustuu myöhäiseen toimitukseen useista tuotteista koostuvassa järjestyksessä. Jos tuotteet ovat toimitushetkellä viallisia tai vahingoittuneita, käyttäjän on annettava kirjallinen kuvaus vahingoista tai virheistä ja toimitettava tarvittavat todisteet.

 Pidätämme oikeuden jakaa tilauksesi useisiin lähetyksiin. Jos tilauksesi on tarkoitus tehdä eri toimituksissa, jokainen toimitus on itsenäinen sopimus. Jos et ota virheellisesti vastaan ​​tilausta, meillä ei ole velvollisuutta palauttaa oston arvoa.

 

 Toimituksen hyväksyminen

Käyttäjällä on oltava mahdollisuus hyväksyä toimitus määräpäivänä, koska tavanomaiset lähetyspalvelut yrittävät toimitusta vain kaksi kertaa. Näiden toimituskertojen jälkeen paketti säilyy lähetyspalvelun tiloissa 7 päivän ajan. Jos käyttäjä ei tämän ajanjakson jälkeen nouda pakettia, se palautetaan meille, käyttäjän vastatessa kustannuksista. Jos toimitus hylätään tai palautetaan virheellisen osoitteen vuoksi, käyttäjä vastaa kustannuksista. Jos tilausta ei noudeta tänä aikana, tilaus peruutetaan, oikeus saada palautus vastaavasta summasta peruutetaan, koska kirjat on tehty tilauksesta ja ne on yksilöity.

 

 Kuljetus

Palvelun tai tuotteen toimeksi antaminen merkitsee sitä, että henkilötietosi toimitetaan kuljetusyritykselle "The Story Tailors" -yritykselle toimitetuista tiedoista.

Vastuu vahingoittumisessa tai katoamisessa sopimukseen perustuvan tavaran siirrossa kuuluu toimituksen suorittavalla yritykselle.  

Edellytyksenä on, että tavaran vastaanottohetkellä ilmoitetaan toimittajan allekirjoittamassa kuljetusasiakirjassa, että mistä tahansa tapahtumasta, joka saattaa liittyä tavaran kuntoon, pakkaukseen, pakkausten lukumäärään tai mihin tahansa muuhun poikkeukseen kuljetuksen yhteydessä. On välttämätöntä, että ilmoitus tehdään enintään 24 tunnin kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta, tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi.Maksut

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Arvonlisävero lasketaan tilauksesi lopullisen arvon mukaan euroina ja tilauksen hetkellä.

  

Maksu suoritetaan palveluntarjoajamme maksupalvelun kautta (tällä hetkellä Debit / luottokortti tai PayPal) tilauksen tekohetkellä jonka jälkeen hyväksymme maksun. Lasku maksetaan tuolloin kokonaisuudessaan ostosopimus astuu voimaan. Järjestelmä, joka hallinnoi maksuja luotto- tai maksukortilla (Visa, Mastercard tai American Express), on Adyen BV. 

Käyttäjä suostuu siihen, että kaikki tiedot, jotka annat meille tilauksen toimituksen suorittamiseksi, ovat oikeat ja että valittu maksutapa kuuluu käyttäjälle. Käyttäjä suostuu myös vakuuttamaan tarvittavan varallisuuden tai luoton määrän tilauksen kokonaiskustannusten kattamiseksi.

Kaikki tuotteet maksetaan ulkoisen maksupalveluntarjoajan kautta. Käyttäjän on ilmoitettava maksutietonsa mainitulle palveluntarjoajalle, ja sen on myös saatava hyväksyä lisäsäännöt kyseisen palvelun käyttöön liittyen. Emme ole vastuussa mistään haitasta, joka aiheutuu ulkoisen palveluntarjoajan toiminnasta.

 
 

Palautus ja peruutusehdot

 

Muistutamme, että verkkokaupassamme tarjotut tuotteet valmistetaan käyttäjän ohjeiden mukaisesti ja ovat yksilöllisiä. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sopimuksiin, jotka koskevat sellaisten tavaroiden luovutusta, jotka on tehty kuluttajan ja käyttäjän eritelmien mukaisesti ja jotka tuottavat selkeästi yksilöllisiä kulutushyödykkeitä.

 

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa tilaus vain seuraavissa tilanteissa:

 

1 - Jos emme ole voineet toimittaa tilausta 35 päivän kuluessa tilauksen päivämäärästä The Story Tailorsista johtuvista syistä.

 

2 – Tuotteen ollessa viallinen, heti kun olet löytänyt vian (ottaen huomioon, että olet tarkastanut tuotteen mahdollisimman pian toimituksen jälkeen).

 

Jos tilaus peruutetaan olosuhteissa 1 tai 2, olemme vastuussa kaikista kustannuksista (mukaan lukien alkuperäiset toimitukset ja uudelleenlähetysmaksut, mikäli sellaisia aiheutuu). Tilausten peruutuksen tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakastuki@themagicofmyname.com

 

Edellä mainittuja olosuhteita lukuun ottamatta mikään näissä käyttöehdoissa ei anna asiakkaalle oikeutta peruutuksiin tai palautuksiin sellaisten tuotteiden osalta, jotka ovat luonteeltaan tehty asiakkaan antamien kriteerien mukaan ja jotka on selkeästi yksilöity. Käyttäjän on palautettava kaikki alkuperäisen pakkauksensa tuotteet (jotka on säilytettävä tätä tarkoitusta varten).

 

Jos tuote on viallinen, myyjän on tarvittaessa korjattava, korvattava, tarjota hinnanalennus tai irtisanoa sopimus ilman erillismaksua. Tätä varten kuluttajan on ilmoitettava sähköpostitse valokuvista saadut todisteet, jotta he voivat näyttää viallisen tuotteen. Myyjä on vastuussa vaatimustenvastaisuudesta, joka ilmenee kahden vuoden kuluessa toimituksesta.

 Asetuksen (EU) N: o 524/2013 14 artiklaan liittyvä online-riitojen ja ristiriitojen ratkaisu: Euroopan komissio tarjoaa alustan online-riitojenratkaisulle, joka on nähtävissä täällä: http://ec.europa.eu/consumers / odr /. Tiedot riidanratkaisumenettelyyn osallistumisesta kuluttajariitalautakunnan kanssa.

 

 

© 25/02/2019 - ”The Story Tailors, S.L.”

Kaikki oikeudet pidätetään.